De Nationale ombudsman begint een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten zorgbehoevenden informeren over de eigen bijdrage van thuishulp.

De aanleiding is een klachtenregen van mensen die niet of nauwelijks worden geïnformeerd hierover.

Volgens de ombudsman voelen hulpbehoevenden zich overvallen wanneer ze de hoogte van de eigen bijdrage horen. Vaak gaat het om forse bedragen die ze niet kunnen betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de aanvrager, maar ook van het beleid van de gemeente.

''De ontvangen signalen baren de ombudsman zorgen en daarom heeft hij de gemeenten vragen gesteld over de informatieverstrekking aan de burger hieromtrent.''

Sinds het begin van dit jaar moeten mensen voor ondersteuning van huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente. Door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes ging er het afgelopen jaar veel mis.

De ombudsman verwacht het onderzoek onder bijna driehonderd gemeenten in het voorjaar van 2016 af te ronden.