Het rentetarief over de studiefinanciering en het studievoorschot is verlaagd naar het historisch lage niveau van 0,01 procent.

Dat bevestigt een woordvoerder van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dinsdag aan NU.nl. Niet eerder was het rentetarief zo laag.

Het rentepercentage geldt voor alle studenten die in 2016 studiefinanciering of een studievoorschot ontvangen. Over alle schuld die zij volgend jaar opbouwen, wordt een rente van 0,01 procent gerekend. Dit jaar gold een percentage van 0,12 procent. Eind volgend jaar wordt weer een nieuw percentage vastgesteld.

Per 1 september is het nieuwe leenstelsel ingevoerd en is de basisbeurs verdwenen. Nieuwe studenten kunnen alleen een lening krijgen en eventueel een aanvullende beurs.

Er zijn nog studenten die volgens het oude systeem een basisbeurs ontvangen. Dit zijn hbo'ers en wo'ers die vorig studiejaar of eerder zijn begonnen met hun opleiding.

Rentetarief DUO

Bron: DUO© NU.nl/Jerry Vermanen