Mensen die een beroep moeten doen op rechtsbijstand, kunnen in de toekomst een kwart goedkoper uit zijn als het om hun eigen bijdrage daarvoor gaat.

Dat valt op te maken uit het advies van de commissie-Wolfsen, die de kosten van de rechtsbijstand onderzocht.

De regie over het stelsel moet beter, aldus de commissie maandag, en dat kan het beste als de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket dat samen aanpakken.

Verder is het nodig om meer maatwerk te leveren, vooral voor burgers met meerdere problemen tegelijk en mensen in echtscheidingsprocedures.

Het kabinet besloot tot onderzoek naar de kosten van de rechtbijstand, toen er kritiek ontstond over de bezuinigingen daarop.