De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor de handelspraktijken van LW Holding.

De toezichthouder heeft een ''redelijk'' vermoeden dat LW Holding niet alle essentiële informatie over de besteding van de ingelegde gelden verstrekt aan obligatiehouders. Er is nog geen overtreding vastgesteld, stelt de AFM donderdag.

LW Holding biedt consumenten de mogelijkheid om door middel van obligaties te investeren in zonne-energieparken in Duitsland.

De AFM vermoedt dat de ingelegde gelden op een andere wijze worden besteed dan gemeld. LW Holding heeft namelijk substantiële vorderingen op haar bestuurder en aan haar bestuurder gelieerde entiteiten en personen.

Het is de waakhond niet duidelijk in hoeverre deze vorderingen verband houden met de investeringen in zonne-energieparken.