Huurders dreigen voor het vierde achtereenvolgende jaar met een forse huurverhoging te maken te krijgen.

Hiervoor waarschuwt de Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, woensdag.

In de afgelopen drie jaar zijn de huren met 13 procent gestegen, volgens de Woonbond.

De belangenvereniging wil nu dat dit jaar de maximale huurverhoging wordt verlaagd van 3 procent boven inflatie naar 1 procent boven inflatie.

Woonbond sloot hierover afgelopen zomer een ‘sociaal huurakkoord’ met corporatiekoepel Aedes. "Dat Huurakkoord werd door minister Blok dankbaar in ontvangst genomen, maar daarna bleef het stil rondom het huurbeleid", aldus de Woonbond.

Huurstijging per jaar