Vakbond FNV Zorg en Welzijn roept de leden in de gemeenten Utrecht, Ommen, Hardenberg en Zwolle op om zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea in te wisselen voor een andere verzekeraar. 

Reden voor de oproep is een proef van Achmea met een nieuwe vorm van wijkverpleging, waardoor onder meer de keuzevrijheid van klanten in het gedrang zou komen.

''De proef is niet meer dan een ordinaire bezuiniging", aldus FNV-bestuurder Cor de Beurs zaterdag na berichtgeving door Trouw. Hij vertelt dat Achmea eerder heeft gezegd dit jaar per wijk of gemeente met nog maar één zorgaanbieder in zee te willen gaan.

"Zilveren Kruis Achmea legt een dictaat op in de wijkverpleging. Verzekerden hebben geen enkele keuzevrijheid meer en het gaat ten koste van de kwaliteit van zorg", stelt De Beurs in een reactie. 

Actie

Vorige maand voerde FNV Zorg en Welzijn actie tegen het experiment bij het kantoor van Zilveren Kruis Achmea in Leiden. Ook huisartsen en het landelijk platform van cliëntenraden, LOC, keren zich tegen de plannen van Achmea.

Vorige maand publiceerde de koepel van Utrechtse huisartsen een open brief waarin zij de verzekeraar oproepen te stoppen met het experiment.

Thuiszorgaanbieders die na de aanbesteding buiten de boot vallen, mogen nog wel zorg leveren, maar krijgen maar 75 procent vergoed.

Achmea

Een woordvoerster van Achmea benadrukt dat specialistische zorg en specialistische zorg voor kinderen buiten de proef blijven. Ze vindt het jammer dat FNV niet het hele verhaal vertelt.

''Voor circa 80 procent van de klanten blijft de situatie zoals deze is", benadrukt ze. Volgens haar zullen klanten ook de vergoeding blijven ontvangen, maar is de korting voor rekening van de thuiszorgaanbieder die niet de voorkeur geniet.

Ook stelt ze dat de proef voor veel minder papierwerk zorgt. Daarnaast zal de regisseursrol voor de wijkverpleging, zoals de overheid deze voor ogen heeft, op deze manier beter ingevuld worden. Om er zeker van te zijn dat thuiszorgorganisaties niet onder de kostprijs hebben ingetekend, heeft Achmea daarvoor ook een ondergrens ingesteld.