De gemiddelde loonsverhoging die dit jaar is afgesproken bij de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over nieuwe cao's, bedraagt 1,5 procent. Vorig jaar was dat 1,6 procent. 

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN dinsdag.

Er moet nog een aantal cao's worden gesloten, maar de organisatie verwacht dat het gemiddelde van 1,5 procent voor het kalenderjaar 2015 niet of nauwelijks verandert.

In oktober kwamen zeventien cao's tot stand, een normaal aantal voor deze maand, met een gemiddelde loonsverhoging van 1,48 procent.

Voor 313 van de 483 cao's die dit jaar aflopen, is inmiddels een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer op 65 procent, gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

AWVN adviseert werkgevers over arbeidsvoorwaarden en is als zodanig betrokken bij het merendeel van alle negenhonderd Nederlandse cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen.