De Nederlandse hypotheken trekken in het buitenland nog veel negatieve aandacht. Er zijn eigenschappen die in andere eurolanden worden gezien als een groot risico.

Dat zegt Jan Sijbrand maandag, directeur toezicht bij de Nederlandsche Bank (DNB).

"Aan de hypotheekportefeuille willen we speciaal aandacht geven in Europa, ook omdat er internationaal veel negatieve aandacht voor is", zegt Sijbrand.

Zo is er de vrees voor de hoge zogenoemde loan to value in Nederland. Daarmee kan er een hoger bedrag worden geleend dan de waarde van het huis.

Die wordt weliswaar afgebouwd en komt dit jaar uit op 103 procent, maar in andere landen kan slechts 80 procent van het aankoopbedrag worden geleend. Huizenkopers moeten dan zelf veel eigen spaargeld meenemen. Ook de aflossingsvrije hypotheek betitelen buitenlandse toezichthouders volgens Sijbrand als eng.

Verlieskansen

Daarom is er door DNB onderzoek gedaan naar de verlieskansen van de hypotheken bij ABN Amro, ING, Rabobank en SNS. De toezichthouder concludeert dat ook bij flink tegenzittende economische omstandigheden geen grote kredietverliezen ontstaan bij de vier grootste Nederlandse banken.

Die boodschap wordt vervolgens ook overgebracht aan de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. "Dat helpt weer om de situatie te verduidelijken", zegt Sijbrand.

Sinds een jaar wordt het toezicht op banken in de eurozone uitgevoerd door de ECB. Sijbrand zit namens DNB in het bestuur van het Europees toezichtsorgaan.

"Er zitten binnen dat bestuur steeds weer nieuwe mensen om tafel bij wie de angst ze om het hart slaat als ze kijken naar onze hypotheekportefeuille", zegt Sijbrand.

Het vergt van hem veel overredingskracht om zijn Europese collega's ervan te overtuigen dat de Nederlandse hypotheken geen groot risico vormen en de verliezen ondanks "aparte trekjes" meevallen. "Dat lukt wel, maar er moet nog wel wat water door de Rijn", aldus Sybrand.