Er moet een einde komen aan de precarioheffingen van gemeenten op energie en drinkwater. 

''Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen en dat is zeer ongewenst", vinden Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland.

Volgens deze water- en energieorganisaties is precariobelasting ''een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd".

De burger wordt op deze manier geconfronteerd met een bedrag van jaarlijks 50 euro extra op zijn energie- en waterrekening.

De organisaties hebben de Tweede Kamer gevraagd de minister aan te sporen om een einde te maken aan de heffing. Sinds 2004 trekken ze al aan de bel over deze kwestie. Deze week bespreekt de Tweede Kamer de maatregel met de behandeling van het Gemeentefonds.

Van de 183 gemeenten in het voorzieningsgebied van Vitens, het grootste waterbedrijf van Nederland, hebben er 56 al aangegeven precario te willen heffen.

Ook in de voorzieningsgebieden van Oasen en Evides willen steeds meer gemeenten de heffing invoeren. Datzelfde geldt voor de verzorgingsgebieden van energienetbeheerders en leveranciers van warmtenetwerken.