Stichting Loterijverlies heeft een deurwaarder afgestuurd op Frans van Steenis, directeur van de Staatsloterij.

De claimorganisatie houdt hem er voor aansprakelijk dat de loterij nog altijd geen voorziening heeft getroffen voor een schadevergoeding aan de circa 200.000 deelnemers van Loterijverlies.

Ook stoort de stichting zich eraan dat Van Steenis meewerkt aan de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto. Daarmee zou hij ''juridische dammen'' opwerpen die de positie van de schuldeisers verslechtert die bij Loterijverlies zijn aangesloten.

De Hoge Raad oordeelde begin dit jaar dat de Staatsloterij zich in de periode 2000 tot 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleiding. De loterij deed onder meer misleidende mededelingen over de winkansen. Loterijverlies wil door de topman persoonlijk aan te pakken de Staatsloterij bewegen snel met vergoedingen over de brug te komen.

Het televisieprogramma Radar zette eerder dit jaar vraagtekens bij de haalbaarheid van de zaak. Volgens deskundigen die in het programma werden opgevoerd, is er een kleine kans dat de mensen die zich bij Loterijverlies hebben aangesloten hun deelnamegeld van 35 euro terugzien.

Volgens de Consumentenbond is er geen reden om aan te nemen dat Loterijverlies een malafide club is, omdat de stichting niet geheimzinnig doet over de eigen handelswijze.