De Nederlandse regering moet het belastingstelsel aanpakken, omdat de huidige regels de opbouw van schulden te sterk stimuleren. 

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een dinsdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie.

Belastingen moeten minder worden gericht op arbeid, maar meer op consumptie en kapitaalinkomsten. Ook het huizenbezit kan volgens het IMF zwaarder worden belast. De inperking van de hypotheekrenteaftrek is een goede stap, maar gaat volgens het fonds nog niet ver genoeg.

Huizenmarkt

Op de Nederlandse huizenmarkt ligt de nadruk nog altijd te veel op koophuizen, vindt het IMF. Mede daardoor zijn de schulden van huishoudens hoog.

Om tot een gezondere situatie te komen moet de hoogte van hypotheken ten opzichte van de waarde van huizen volgens het fonds snel verder worden beperkt en moet de hypotheekrenteaftrek sneller worden ingeperkt.

Recessie 

De Nederlandse economie herstelt de komende tijd naar verwachting verder van de recessie van de afgelopen jaren. De opleving kan volgens het IMF echter nog wel een extra oppepper gebruiken vanuit de overheid, die alle beschikbare middelen zou moeten inzetten om de groei vooruit te helpen.

Volgens de regering bieden de Europese begrotingsregels daarvoor geen ruimte, maar de onderzoekers betwijfelen dat. Ze wezen er daarbij op dat het structurele tekort van Nederland al ruimschoots aan de eisen voldoet.

Het IMF riep Nederland vorige maand al op tot meer investeringen, om ook de groei in de hele eurozone te stimuleren. Concrete voorstellen voor investeringen worden in het nieuwe rapport niet gedaan. De onderzoekers gaven wel aan dat er meer geld zou kunnen gaan naar onderwijs, onderzoeksactiviteiten en innovatie.

Video: IMF roept Nederlandse regering op belastingen aan te pakken 

IMF roept op belastingen aan te pakken
IMF roept op belastingen aan te pakken