De Rijksoverheid is via diverse uitkeringen aan gemeenten het meest kwijt aan een inwoner van Heerlen. Inwoners van de Limburgse gemeente ontvangen gemiddeld 3.468 euro van het Rijk.

Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 van het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Iemand uit Heerlen ontvangt daarmee 78 procent meer dan het landelijke gemiddelde van 1.947 euro per hoofd van de bevolking.

Heerlen staat bovenaan de lijst van ontvangers vanwege de zwakke sociale structuur en de centrumfunctie van de stad met de daaraan verbonden hoge kosten. Ook zijn er lage opbrengsten uit onroerendezaakbelasting (ozb), omdat de woningen er relatief weinig waard zijn.

Grote steden en gemeenten in Noordoost-Groningen, Noord-Friesland en Zuid-Limburg krijgen eveneens naar verhouding veel geld van het Rijk.

Rijksuitkeringen

Bloemendaal

Slechts drie gemeenten ontvangen minder dan 1.000 euro per inwoner. Dat zijn Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum. Het Rijk verwacht van deze gemeenten dat ze weinig kosten hoeven te maken en bovendien veel binnenkrijgen via de ozb en andere lokale belastingen.

Een inwoner van Bloemendaal kost het Rijk 895 euro, een bewoner van Midden-Delfland 948, en een ingezetene van Blaricum 990 euro.

Taken

Nederlandse gemeenten ontvangen dit jaar via 61 verschillende rijksuitkeringen 32,9 miljard euro, aldus het Coelo. Gemiddeld dekken gemeenten maar 8 procent van hun uitgaven met de lokale belastingen die zij innen.

Zo'n 6 miljard euro komt bij gemeenten binnen via specifieke uitkeringen en bijna 27 miljard euro via het gemeentefonds. het geld uit het gemeentefonds mogen gemeenten naar eigen inzicht besteden, het andere bedrag is geoormerkt.

In totaal kregen gemeenten dit jaar 4,7 miljard euro meer van het Rijk. Dat komt deels doordat gemeenten meer taken hebben gekregen, zoals de jeugdzorg, participatie en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Wel is het bedrag dat erbij is gekomen lager dan de overgehevelde taken in 2014 hebben gekost.