De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoeft van de rechtbank Amsterdam de prijzen van ziekenhuisbehandelingen niet openbaar te maken.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter op woensdag.
 
De Open State Foundation die om openbaarheid had gevraagd, krijgt geen inzicht in gegevens over de zorg die zorgaanbieders hebben geleverd en de declaraties die zij hebben ingediend.

Het gaat om informatie over zogenoemde DBC's (Diagnose Behandelcodes), dat is een verzameling van de behandelingen en consulten die een patiënt in een ziekenhuis doorloopt.

Bedrijfsgegevens

De prijs per zorgproduct, per zorgaanbieder en het aantal gedeclareerde zorgproducten zijn volgens de rechter bedrijfs- en fabricagegegevens.

"Uit de niet-verstrekte informatie is af te leiden welke en hoeveel DBC-zorgproducten door zorgaanbieders zijn gedeclareerd en hoeveel patiënten een zorgaanbieder bedient", stelt de rechter. "Daaruit kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de afzet van producten en de kring van afnemers."

Openbaar

De Open State Foundation wil dat de tarieven openbaar worden gemaakt, omdat patiënten met die informatie een bewustere keuze kunnen maken. De organisatie diende daar vorig jaar een verzoek voor in bij de toezichthouder.

Maar de NZa heeft dat verzoek afgewezen, omdat het delen van de bedrijfsgevoelige informatie ook de privacy van patiënten kan schaden. De organisatie maakte bezwaar tegen de beslissing, maar dit werd door de NZa ongegrond verklaard. 

Tegen deze beslissing ging de Open State Foundation in beroep bij de rechter. De rechter stelt de toezichthouder nu dus in het gelijk.

Teleurgesteld

De Open State Foundation zegt in een reactie teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "Terwijl Minister Schippers van Volksgezondheid dit jaar heeft uitgeroepen tot het jaar van de transparantie, mogen we nog steeds niet weten wat de zorg eigenlijk kost", reageert directeur Arjan El Fassed van Open State Foundation.

Volgens hem is het ook mogelijk om de prijs of bandbreedte van verschillende tarieven inzichtelijk te maken, zonder aantallen te noemen. "Omdat wij vinden dat iedereen het recht heeft om te weten wat de prijs en kwaliteit van zorg is, is een hoger beroep bij de Raad van State onvermijdelijk", aldus El Fassed.