Hoewel de meeste 50-plussers uitkijken naar de dag dat ze met pensioen gaan, voelt 60 procent zich onvoldoende voorbereid.

​Dat blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in Geldzaken dat dinsdag gepresenteerd wordt op de Pensioen3daagse. Het evenement moet mensen meer kennis bijbrengen over het pensioen.

Een derde van de ondervraagden uit het onderzoek wil zich beter voorbereiden en meer weten over de hoogte van het pensioen, de pensioenleeftijd en de consequenties van eerder stoppen met werken.

70 procent van de werkzame beroepsbevolking tussen de 50 en 67 jaar krijgt de eerste AOW-uitkering later dan verwacht.

De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd houdt voor 64 procent in dat ze langer doorwerken, omdat ze dat willen of moeten door hun financiële situatie. 34 procent betwijfelt daarbij wel of er genoeg werk is om aan de slag te blijven tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Met pensioen

Eenmaal met pensioen zegt 94 procent van de ondervraagden zich geen zorgen te maken over verveling. Ze zullen zich bezig houden met hobby’s (73 procent) reizen (58 procent), vrijwilligerswerk (56 procent) en kleinkinderen (36 procent).

Ook zegt 15 procent betaald te willen doorwerken, volgt 5 procent een opleiding en start 2 procent van de gepensioneerden een onderneming. Drie op de tien mensen maken zich zorgen of er voldoende geld is om van te leven.

Test

Heb jij je pensioenzaken goed geregeld? Test het aan de hand van de Wijzer in Geldzaken-tool: 'Wat moet ik doen voor mijn pensioen?’