Zorgverzekeraars mochten het persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging voor bestaande pgb-houders niet zomaar per 1 januari 2015 verlagen.

Dat heeft de geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) onlangs geoordeeld in twee zaken. De adviezen van de commissie zijn bindend.

Verzekeraars moeten aan deze bestaande pgb-houders tot aan het einde van hun indicatie en uiterlijk tot eind 2015 het oude tarief vergoeden. Een indicatie zegt iets over wat voor zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft.

Belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo is blij met het bindende advies van de geschillencommissie. "Het advies lijkt goed nieuws voor alle budgethouders in dezelfde situatie. Mogelijk kunnen velen de korting op hun budget nu alsnog met terugwerkende kracht terugkrijgen van hun zorgverzekeraar."

Lager

Tot eind 2014 werd het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds dit jaar worden de kosten vergoed door zorgverzekeraars. 

Maar volgens de nieuwe regels vallen bepaalde vergoedingen soms tot wel 15 procent lager uit dan vorig jaar. Volgens Per Saldo zouden ongeveer 27.000 mensen daardoor zijn geraakt.

Tarief

SKGZ oordeelt dat zorgverzekeraars dit jaar niet alleen evenveel uren hadden moeten vergoeden voor bestaande pgb-houders, maar dat ze ook hetzelfde tarief hadden moeten vergoeden.

Dit geldt alleen voor mensen dit vorig jaar al een pgb hadden, met een indicatie die tot in 2015 doorloopt. Voor nieuwe gevallen gelden de nieuwe regels en de daarbij behorende lagere tarieven.

Per Saldo is momenteel in gesprek het ministerie van Volksgezondheid en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland om te bespreken hoe er met het advies van SKGZ moet worden omgegaan.

De belangenvereniging hoopt dat "gedupeerden alsnog het tarief ontvangen dat hen toekomt".