Sociale partners in het onderwijs vinden dat het kabinet voor de kosten moet opdraaien als ambtenarenfonds ABP besluit de pensioenpremie te verhogen.

Dat stellen verschillende organisaties en bonden dinsdag in een brief (pdf) aan onder anderen de ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Sociale Zaken.

De tekst is onder meer ondertekend door de Algemene Onderwijsbond, de MBO-raad en de Vereniging van Universiteiten. 

De schrijvers van de brief vrezen dat pensioenfonds ABP op het punt staat om de pensioenpremie te verhogen. Een dergelijke verhoging zou voor "zeer grote problemen" zorgen, omdat de onderwijsinstellingen niet genoeg ruimte hebben om die premiestijging te financieren.

Loonakkoord

Het kabinet en een aantal vakbonden hebben afgelopen zomer een loonakkoord gesloten. De onderwijsinstellingen zijn vanwege het akkoord gebonden aan loonstijgingen in 2015 en 2016.

"Er is daarbij gerekend met een vermindering van de ABP-premie als een van de bronnen voor deze loonstijging. Het tegenovergestelde dreigt nu dus."

Oplossing

"Alles overziende is er slechts één oplossing", schrijven de organisaties en bonden. "En dat is dat het kabinet de daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening neemt."

De sociale partners willen dat het kabinet snel duidelijkheid verschaft. "Zonder financiële dekking van dit risico is een voor alle partijen bevredigend cao-resultaat in de onderwijssectoren nagenoeg onmogelijk", aldus de sociale partners.

Vakcentrale FNV heeft het loonakkoord overigens niet ondertekend. De bond probeert de afspraken via een gang naar de rechter te bestrijden. De bond vindt dat de loonsverhoging ten koste gaat van de pensioenen.