Minder mensen staan rood op hun betaalrekening vergeleken met twee jaar geleden. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Wijzer in geldzaken waarin duizend Nederlanders zijn bevraagd.

In 2015 zei 63 procent van de ondervraagden de afgelopen twaalf maanden nooit rood te hebben gestaan, in 2013 was dat 52 procent.

Als Nederlanders meer uitgeven dan dat er binnenkomt, wordt dit opgelost door geld over te maken van hun spaarrekening of door te bezuinigen.

Jongeren

Vooral jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 34 jaar en laagopgeleiden zeggen in 2015 geen enkele keer rood te hebben gestaan. Onder hoogopgeleiden en mensen van 35 tot en met 64 jaar is dat aandeel juist lager.

Volgens Wijzer in geldzaken hebben mensen met een laag inkomen hun administratie uit financiële noodzaak beter op orde waardoor roodstaan vaker wordt vermeden. Hoewel Wijzer in geldzaken dit gevolg niet heeft onderzocht, zou dit blijken uit een ander, recent onderzoek van het Nibud.

De oorzaak dat mensen in de afgelopen twee jaar steeds minder vaak rood staan, duidt er volgens het onderzoek op dat mensen hun geld steeds strakker zijn gaan managen. Zo kopen steeds minder mensen producten op afbetaling en heeft men sinds 2014 vaker een maximaal bedrag vastgesteld voor bepaalde uitgaven.

Aflossen

Van de ondervraagden zegt 38 procent dat zij hun hypotheek aflossen als maatregel om zich voor te bereiden op hun pensionering. Dat percentage is een stuk hoger dan de 24 procent van twee jaar geleden.

Ook zijn er dit jaar meer mensen (32 procent) die zeggen vermogen op te bouwen via hun eigen woning dan in 2013 (26 procent).