Een collectieve zorgverzekering wordt steeds minder voordelig in vergelijking met een individuele verzekering. 

Het prijsverschil nam dit jaar met ruim 20 procent af, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.

De NZa constateert in de Marktscan dat er een grote variatie aan polissen is, mensen hebben dus voldoende te kiezen. Maar het nadeel van dit brede aanbod is dat het voor consumenten moeilijk wordt om zorgpolissen met elkaar te vergelijken.

De NZa wil daarom dat zorgverzekeraars meer doen om de vergelijkbaarheid en inzichtelijkheid van hun aanbod duidelijk te maken.