Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal gestegen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het zogenoemde beschikbaar inkomen steeg met 1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Het is het zesde kwartaal waarin het beschikbaar inkomen steeg. Dit keer hing het vooral samen met loonstijgingen.

Het beschikbaar inkomen is het inkomen na aftrek van belastingen, dat voor consumptie kan worden gebruikt. Onder meer loon, winst, sociale uitkeringen en het pensioen tellen mee voor dit inkomen.

Lonen

In het tweede kwartaal werden werknemers voor 1,5 miljard euro meer beloond, dat komt neer op een stijging van 1,9 procent. Dat kwam enerzijds doordat cao-lonen zijn gestegen en anderzijds doordat er meer uren in loondienst zijn gewerkt.

Ook het inkomen van zelfstandige ondernemers is gestegen. In totaal verdienden zij ruim 300 miljoen euro meer.

Verder hebben toegenomen sociale uitkeringen aan de stijging bijgedragen. Vanwege de vergrijzing neemt het aantal AOW- en werkgerelateerde pernsioenuitkeringen structureel toe.

Belastingen

Belastingen en sociale premies hadden juist een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. Huishoudens waren in het tweede kwartaal 1,3 miljard euro meer kwijt aan belastingen en premies dan een jaar eerder.

Het CBS meldt verder dat huishoudens voor het eerst in ruim twee jaar meer hypotheken hebben opgenomen dan ze hebben afgelost.