Juffen en meesters op de basisschool hebben in veel gevallen niet echt een lunchpauze. Vakbond CNV wil dat het ministerie van Sociale Zaken 'tussenschoolse opvang' voor tussen de middag subsidieert. 

"Net als de naschoolse opvang.'' Dat zou 247 miljoen euro kosten.

Het is steeds populairder om de leerlingen te laten overblijven zodat ouders kunnen doorwerken. Leerkrachten hebben volgens het CNV recht op een half uur pauze tussen de middag.

"Schoolbesturen en werknemersorganisaties hebben de pauzeregeling in de cao op papier netjes geregeld en daarnaast hebben zij een helpdesk voor hulp bij hoe je dat organiseert", aldus het CNV. Maar in de praktijk zorgt geldgebrek voor problemen.

Als scholen zijn overgegaan op een zogenoemd continurooster, waarbij de leerlingen op school blijven, eet de juf of meester bijna altijd met de leerlingen. Daarnaast moeten ze vaak ook nog toezien bij het buitenspelen.