Kortingen op pensioenen volgens DNB niet nodig

Geen van de 155 pensioenfondsen die extra onder de loep liggen bij De Nederlandsche Bank (DNB), hoeft de pensioenen te verlagen om de financiële situatie te verbeteren. 

Dat meldt de toezichthouder dinsdag na beoordeling van de herstelplannen van de betreffende fondsen. Eén fonds moet nog wel een nieuw, beter onderbouwd herstelplan indienen.

Pensioenfondsen mogen sinds dit jaar langer de tijd nemen om hun zwakke financiële situatie aan te pakken, maar moeten dan wel met een goed doortimmerd plan komen.

Een herstelplan moet binnen twaalf jaar leiden tot een gezonde verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen. Gemiddeld nemen fondsen daar 6,5 jaar de tijd voor, blijkt uit de door DNB beoordeelde herstelplannen.

Voorheen moest de dekkingsgraad van pensioenfondsen binnen drie jaar herstellen. Veel fondsen die door de financiële crisis en lage rente in moeilijkheden waren gekomen, moesten daardoor de afgelopen jaren korten op de pensioenen of de premies verhogen.

Uiterste geval

Om de zogenoemde dekkingsgraad op peil te brengen kunnen pensioenfondsen de premie verhogen of de jaarlijkse verhoging van de pensioenaanspraken uitstellen. In het uiterste geval moeten de pensioenen worden verlaagd.

Verder mogen de fondsen binnen zekere grenzen rekenen op een toename van hun vermogen door rendement op hun beleggingen. Voor aandelen mogen zij uitgaan van 7 procent, voor vastgoed is dat 6 procent.

Beleggingen

Uit de beoordeelde herstelplannen blijkt dat het pensioenfondsen hun herstel vrijwel geheel uit waardestijging van de beleggingen denken te kunnen halen. Gemiddeld gaan ze uit van 4,7 procent rendement.

Een aantal, veelal grotere fondsen, zoekt volgens DNB wel de grenzen op door uit te gaan van de maximaal toegestane rendementsverwachtingen. Of die prognoses uitkomen, hangt af van de marktontwikkelingen.

Een op de vijf fondsen met onderdekking heeft wel voldoende bufferruimte om de pensioenen volgend jaar gedeeltelijk mee te laten stijgen met de inflatie. Twee derde van de pensioenfondsen verwacht dat in 2018 te kunnen doen.

Augustus

Adviesbureau Aon Hewitt meldt dinsdag dat de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen in augustus met 2 procentpunt is gedaald naar 102 procent. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door forse verliezen op de wereldwijde aandelenmarkten.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde afgelopen maand tot 106 procent. Hiermee is nog net geen sprake van een dekkingstekort en is er ook nog geen direct gevaar op pensioenkortingen. Het is echter wel 4 procentpunt onder de grens om te kunnen indexeren, aldus het bureau.

Paniek

"Met name vorige week was de paniek groot, onder aanvoering van de dalende Chinese beurs'', zegt Frank Driessen van Aon Hewitt. De grootste verliezen (11 procent) werden geleden in de portefeuille met aandelen in opkomende landen. Ook op de ontwikkelde markten waren de verliezen echter aanzienlijk.

Zo daalden Europese aandelen met 8 procent, Noord-Amerikaanse aandelen 7 procent en Aziatische aandelen 10 procent. Per saldo verloor het gemiddelde pensioenfonds in augustus 8 procent op de aandelenportefeuille. De totale beleggingsportefeuille nam in augustus met 3,7 procent af.

Rentestijging

Tegenover de daling van de aandelenkoersen stond een lichte rentestijging. Dat leidde tot een afname van de waarde van de verplichtingen met 2,1 procent. De rentestijging was echter onvoldoende om de verliezen op de beleggingsportefeuille te compenseren.

De dekkingsgraad zegt iets over de verhouding tussen het huidige vermogen en de toekomstige verplichtingen van een pensioenfonds. Sinds begin dit jaar is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het bijsturen van het financiële beleid van pensioenfondsen.

Positief

De Pensioenfederatie vindt het het positief dat er nu geen pensioenfondsen zijn die moeten korten op de pensioenen, maar de koepelorganisatie benadrukt dat de situatie er volgend jaar heel anders uit kan zien.

De nieuwe pensioenregels die het mogelijk maken om herstelplannen uit te smeren over een langere termijn, komen volgens een woordvoerder ''redelijk uit de verf''. Mede daardoor hoeven er immers geen pensioenen verlaagd te worden.

De zegsman wijst erop dat de de fondsen wel nog steeds last hebben van de aanhoudend lage rentestand. Bij een lage rente komen hun toekomstige verplichtingen hoger uit. 

Lees meer over:
Tip de redactie