De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over het onwettig opvragen van informatie over zwartspaarders bij de Belastingdienst.

De toezichthouder heeft volgens financieel platform Amweb bezwaar aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In juni oordeelde de rechter dat de AFM ten onrechte informatie van de Belastingdienst opvroeg en kreeg over bestuurders van financiële instellingen onder haar toezicht die gebruik maakten van de inkeerregeling voor zwartspaarders.

De toezichthouder vroeg om een overzicht van deze instellingen in het kader van de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets. Een bestuurder van een financiële instelling werd op grond van de informatie als onbetrouwbaar beoordeeld en weggestuurd.

Toen de bestuurder bezwaar maakte, werd duidelijk dat er een hele lijst met zwartspaarders was opgevraagd bij de Belastingdienst. Daarmee gingen zowel de AFM als de Belastingdienst volgens de rechtbank Rotterdam buiten hun boekje. De AFM had de informatie niet mogen gebruiken.

Inkeerregeling

Zwartspaarders hadden tot 1 juli vorig jaar de tijd om hun geheime spaargeld op een voordelige manier op te biechten.

Spaarders die hun vermogen op tijd bij de Belastingdienst hadden aangegeven, zouden geen boete krijgen. Zij hoeven alleen belasting en heffingsrente over de afgelopen twaalf jaar te betalen.

Inmiddels geldt er weer een inkeerregeling met een boete. De boete is 60 procent van de ontdoken belasting.

Zwartpaarders die zichzelf niet kenbaar maken en door de fiscus worden ontdekt, moeten een boete van 300 procent van de ontdoken belasting ophoesten. Die maatregel geldt al langer.

Boete voor zwartspaarders komt terug