Mensen met een chronische ziekte hebben de afgelopen jaren meer op hun spaargeld moeten interen dan voorheen.

Ook maken ze vaker schulden. Dat komt vooral doordat ze er de laatste jaren financieel harder op achteruit zijn gegaan vergeleken met de gemiddelde inkomens in Nederland.

In 2011 teerde bijna een vijfde (19 procent) van de chronisch zieken in op hun spaargeld. In 2014 is dit opgelopen tot 28 procent, blijkt uit een tweejaarlijks rapport van onderzoeksinstituut Nivel.

Gemiddeld hebben mensen met een chronische ziekte of beperking 1.381 euro per maand te besteden, vergeleken met 1.967 euro voor de algemene bevolking. Vooral de inkomens van de 65-plussers met een chronische ziekte of beperking zijn achteruit gegaan.

Avondje uit

De inkomensdaling is terug te zien in de bestedingen. ''Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen zich minder vaak een avondje uit veroorloven, of zich permitteren om een auto te rijden, mensen te eten te vragen of nieuwe kleding te kopen'', zegt Iris de Putter, onderzoeker bij Nivel.

Volgens Nivel is de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of beperking sinds 2005 niet verder gedaald. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ongeveer 3.500 mensen met chronische ziekten of matige tot ernstige lichamelijke beperkingen.