De afhandeling van een buitenlandse erfenis wordt makkelijker en minder kostbaar voor burgers binnen de Europese Unie.

Dat maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag bekend.

Op 17 augustus 2015 treedt er een nieuwe Europese verordening in werking die dit mogelijk maakt. Deze is alleen niet geldig in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Nu loopt een erfgenaam nog tegen allerlei ingewikkelde regels en procedures aan bij een grensoverschrijdende erfenis. Hieronder valt bijvoorbeeld een vakantiehuis of een rekening-couranttegoed in het buitenland. Ook is een erfenis grensoverschrijdend als erfgenamen in het buitenland wonen.

Erfgenamen kunnen zich straks tot een Nederlandse notaris wenden voor de verdeling van goederen.  Ook komt er een zogenoemde Europese erfrechtverklaring.

Bovendien hoeft een erfgenaam in Nederland niet meer zelf naar het buitenland voor het afleggen van een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap, als de erfrechtprocedure in een andere lidstaat is. Voortaan kan dit ook bij de Nederlandse griffie van de rechtbank van zijn woonplaats.