Deskundigen en zorgverzekeraars vrezen dat volledige marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vanaf 2017 niet haalbaar is.

Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

In het regeerakkoord is afgesproken dat vanaf dat jaar alle kosten voor de ggz voor rekening van de zorgverzekeraars zullen komen. Dit moet verzekeraars stimuleren om ggz-zorg goedkoper en beter in te kopen.

Nu worden verzekeraars achteraf nog gecompenseerd als de kosten hoger uitvallen dan vooraf is berekend.

Vereveningssysteem

Maar voorzitter van de Vereniging van Kwaliteitszorgverzekeraars (VRZ) Ton van Houten voorziet een probleem met het zogenoemde risicovereveningssysteem.

Zorgverzekeraars worden via dat systeem gecompenseerd als zij bijvoorbeeld relatief veel ouderen of chronisch zieken als klanten hebben. Deze groepen hebben in verhouding veel zorg nodig en leveren een groter financieel risico op.

Maar het is lastig om dit systeem goed toe te passen op de ggz. Het is moeilijker om van tevoren in te schatten wie een ggz-patiënt zal worden en hoe hoog de zorgkosten zullen uitvallen. 

Probleem

Van Houten denkt niet dat dit probleem voor 2017 opgelost zal zijn. "Er is in de ggz een kleine groep patiënten die zeer hoge kosten maakt. Als die kosten onvoldoende worden gecompenseerd, kost dat de verzekeraar veel geld", zegt Van Houten tegen het FD.

De voorzitter vreest dat de kans groter wordt dat dergelijke ggz-patiënten dan door zorgverzekeraars geweigerd worden. De toegankelijkheid van de zorg komt dan in gevaar.

"Om 2017 te halen moeten we eigenlijk binnen een paar maanden een goede verevening hebben."

Voorspellen

Directeur Piet Stam van adviesbureau Sirm zegt in de krant dat de risicoverevening best goed, of minstens zo goed werkt voor de geestelijke gezondheidszorg als voor de behandeling van lichamelijke klachten. 

Maar het is moeilijk om te voorspellen wie er hoge of extreem hoge kosten binnen de ggz zal maken. "Voor een depressie bijvoorbeeld zijn eerdere behandelingen waarschijnlijk een goede voorspeller. Maar dat moeten we wel verder onderzoeken. En deze informatie is nu voor de risicoverevening niet altijd beschikbaar."

Een commissie onderzoekt nog hoe het systeem verbeterd kan worden. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil de volledige marktwerking per 2017 invoeren, maar alleen als er een goed vereveningssysteem is.