Halverwege augustus gaan nieuwe Europese regels gelden voor grensoverschrijdende erfenissen. Daarbij wordt de keuzevrijheid iets kleiner.

Daarom is het in sommige gevallen verstandig huidige testamenten voortijdig aan te passen. Dat stelt koepelorganisatie Netwerk Notarissen dinsdag.

Bij grensoverschrijdende erfenissen gaat het om vermogen in het buitenland, een overledene die zelf in het buitenland woonde of iemand die erfgenamen in het buitenland had.

Vanaf 17 augustus bepaalt een Europese verordening welk erfrecht wordt toegepast voor zo'n grensoverschrijdende erfenis. Volgens de verordening is een Nederlands testament geldig in alle Europese landen, behalve in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Land kiezen

Volgens de nieuwe verordening geldt het erfrecht van het land waar de persoon woont. Tenzij iemand zelf de keuze voor een ander land in zijn testament opneemt. Nederlanders die later naar het buitenland verhuizen, kunnen in hun testament voor het Nederlandse recht kiezen.

Vanaf 17 augustus kan iemand alleen nog maar het land van de eigen nationaliteit laten opnemen. Nu bestaat ook nog de mogelijkheid om het land te kiezen waar hij of zij woont tijdens het opstellen of wijzigen van het testament.

Het opnemen van een dergelijke keuze heeft gevolgen voor wie de erfenis uiteindelijk krijgt en hoe het wordt afgehandeld.

Goed nieuws

Volgens Netwerk Notarissen is de verordening "goed nieuws" voor mensen met een tweede huis, omdat zij niet langer een tweede testament hoeven op te stellen bij een buitenlandse notaris. Al bestaande buitenlandse testamenten blijven wel geldig.

Mensen zonder de Nederlandse nationaliteit, die toch het Nederlandse erfrecht voor hun erfenis willen laten gelden, moeten volgens de organisatie voor 17 augustus een testament laten opstellen. 

Dit geldt met name voor niet-Nederlanders die in de toekomst Nederland willen verlaten. Nu kunnen zij nog kiezen voor de toepassing van het Nederlandse recht. Dan blijft de keuze ook gelden als zij later buiten Nederland wonen.

Ook partners met verschillende nationaliteiten die Nederland verlaten, maar er wel vermogen achterlaten, zijn erbij gebaat voor half augustus hun testament aan te passen.