De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan verzekeraars die hun klanten onvoldoende informeren over een woekerpolis een boete opleggen. Dat meldt de overheid op haar website en via het Staatsblad.

Afgelopen voorjaar kondigde minister Dijsselbloem van Financiën al aan de maatregel te willen invoeren.

Het kabinet vindt het belangrijk dat er oog is voor de belangen van de klanten van de verzekeraars die een woekerpolis, een beleggingsverzekering, hebben afgesloten.

Verzekeraars moeten hun klanten helpen een weloverwogen keuze over de polis, bijvoorbeeld wanneer en hoe deze kan worden gewijzigd, beëindigd of stopgezet.

Ook worden verzekeraars verplicht duidelijkheid te geven over de nazorg voor klanten met een woekerpolis en wat dat heeft opgeleverd.

VEH

De Raad van State acht de nieuwe wet overbodig. Volgens het adviesorgaan hebben de verzekeraars die woekerpolissen aanboden inmiddels hun leven gebeterd, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Dit zou onder meer blijken uit een AFM-rapport uit maart dit jaar. Bovendien zou in de Wet op het financieel toezicht (Wft) de zorgplicht van verzekeraars afdoende zijn omschreven.

"Het is goed dat de AFM de macht krijgt nalatige verzekeraars te beboeten", zegt Rob Mulder, directeur van VEH. "Maar dat is nog niet voldoende. Als de polissen aantoonbaar voor verbetering vatbaar zijn, dan moeten verzekeraars dat meteen zelfstandig doorvoeren."