Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hoeven klanten niet door te betalen tot de nieuwe AOW-leeftijd is bereikt. 

Dat heeft de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald in een zaak van een arbeidsongeschikte vrouw tegen haar verzekeraar.

De uitspraak komt erop neer dat arbeidsongeschikte mensen zich niet kunnen (bij)verzekeren voor het AOW-gat dat ontstaat doordat de overheid per 1 januari 2014 de AOW-leeftijd heeft verhoogd. ''Dat probleem wordt alleen maar groter omdat steeds meer mensen daarmee te maken krijgen'', zei een woordvoerder in een toelichting.

Het raakt arbeidsongeschikte mensen die in het verleden voordat zij ziek werden, een verzekering afsloten waarvan de einddatum aansloot op de begindatum van de AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.

Omdat de AOW-leeftijd door de overheid per 1 januari 2014 is verhoogd, krijgt een onbekend aantal mensen te maken met een gat, waarin geen aanspraak kan worden gemaakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering noch op een AOW-uitkering.

Compensatie

Voor de betrokken vrouw is die periode drie maanden, waarin zij geen uitkering krijgt. De vrouw eist van haar verzekeraar compensatie, maar de commissie heeft die vordering afgewezen.

Volgens de Kifid-commissie biedt de betrokken verzekeraar, Loyalis Schade, net als andere verzekeraars mensen die niet ziek zijn wel de mogelijkheid zich bij te verzekeren. Ze moeten dan wel een hogere premie betalen.

Loyalis Schade mag mensen die al eerder arbeidsongeschikt waren, van deze regeling buitensluiten. ''Van een bij wet verboden onderscheid (discriminatie) is in dit geval geen sprake'', oordeelt de commissie.

Zij wijst er ook op dat het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van iemand die al arbeidsongeschikt is bovendien in strijd is met het zogenoemde onzekerheidsbeginsel: een verzekering dekt alleen onzekere gebeurtenissen.