Eneco en de lokale energiecoöperatie LochemEnergie gaan in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank van Den Haag dat consumenten energiebelasting moeten betalen op elders geproduceerde zonnestroom.

Dit meldt Eneco woensdag. Het energieconcern en de coöperatie vinden dat er ongelijkheid wordt gecreëerd door de uitspraak.

Nederlandse consumenten die zonnestroom produceren voor het energienet betalen, als de zonnepanelen op hun eigen dak liggen, meestal geen energiebelasting. De geleverde stroom wordt vaak weggestreept tegen de stroom die wordt verbruikt. Hierdoor vangen veel particulieren een relatief hoge prijs voor hun zonnestroom.

Sommige consumenten proberen, verenigd in coöperaties, samen zonnestroom op te wekken op andermans daken, zoals bijvoorbeeld een lokale gymzaal. Soms komen deze projecten in aanmerking voor een korting op de energiebelasting, maar soms moeten ze ook de volledige belasting betalen waardoor de zonnepanelen al fors minder rendabel zijn.

Motivatie 

Eneco en LochemEnergie willen af van deze energiebelasting. De rechtbank in Den Haag was het hier niet mee eens, maar volgens Eneco en LochemEnergie is de uitspraak onvoldoende gemotiveerd.

‘We hebben de indruk dat de rechter onvoldoende rekening houdt met het feit dat de zonnepanelen gehuurd worden door de leden van de coöperatie zelf, en daarmee de opgewekte stroom op voorhand al van henzelf is”, aldus Paul Stolte van LochemEnergie.

“Dat verdraagt zich niet met de veronderstelling dat de stroom door Eneco geleverd zou worden. Je kunt naar onze mening niet iets leveren dat niet jouw eigendom is. Uiteindelijk gaat het om de principiële vraag waarvoor deze casus is gestart: waarom moet je als eigenaar of huurder van zonnepanelen op andermans dak wél belasting betalen en hoef je dat als eigenaar van zonnepanelen op je eigen dak niet? Die vraag willen we graag heel scherp beantwoord krijgen.”