Het bijstellen van de rekenrente voor pensioenfondsen door De Nederlandsche Bank (DNB) drukt het financieel herstel van de grote metaalfondsen PMT en PME flink de kop in. 

Ook zorgfonds PFZW en ambtenarenfonds ABP voelen de ingreep. Het directe gevolg is dat indexatie van de pensioenen bij de fondsen nog verder naar de toekomst wordt verschoven.

In het tweede kwartaal verbeterde de zogeheten beleidsdekkingsgraad van PMT juist van 102,6 naar 103,5 procent doordat de rente aantrok. Maar wanneer de nieuwe rekenmethode wordt toegepast, komt de dekkingsgraad per eind juni slechts uit op 100,2 procent.

Stap terug

PME zag zijn financiële situatie de laatste tijd eveneens verbeteren. De ingreep van DNB betekent echter een stap terug in dat herstel. Volgens het fonds krijgt zijn actuele dekkingsgraad hierdoor een knauw van 2,4 procentpunt.

De premies bij de metaalfondsen zijn kort geleden voor langere tijd vastgezet. Die zullen dus niet omhoog gaan, lieten ze dinsdag weten.

Wel bestaat de kans dat deelnemers bij een gelijkblijvende premie straks minder pensioen kunnen opbouwen. ''Een verlaging van de pensioenen is nog niet aan de orde'', benadrukte PME. ''Maar de kans daarop neemt wel toe.''

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij zorgfonds PFZW zakt deze graadmeter als gevolg van de nieuwe rekenmethode van DNB met circa 3 procentpunt.

Bij ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, daalt die met 1,9 procent. Beide fondsen konden dinsdag nog niet zeggen of de bijstelling door DNB nog gevolgen heeft voor de hoogte van hun pensioenpremies.

Rekenrente

DNB kondigde dinsdagmorgen aan de rekenrente te verlagen, door een aanpassing in de berekeningsmethode. Volgens de toezichthouder is die ingreep nodig vanwege de lage rentestand in Europa.

De Nederlandse pensioenfondsen stonden er een kwartaal geleden al niet heel florissant voor. Bij elkaar 160 fondsen moesten begin deze maand een herstelplan indienen bij DNB omdat hun beleidsdekkingsgraad niet op het vereiste niveau zat.

Hierdoor was al duidelijk dat veel fondsen komende jaren niet toekomen aan het verhogen van de pensioenen als compensatie voor gestegen prijzen (indexeren).