De totale Nederlandse studieschuld stond vorig jaar op 8,66 miljard euro. In 2009 was dat bedrag nog 4,6 miljard euro.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers die NU.nl van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft ontvangen.

In 2014 hadden 639.368 oud-studenten een gemiddelde schuld van 13.552 euro. Vijf jaar eerder waren dat nog 442.492 personen die gemiddeld 10.467 euro aan DUO verschuldigd waren.

Van de 516.986 personen die vorig jaar nog bezig waren met hun studie, had 46,7 procent een lening uitstaan. Deze personen lenen gemiddeld 448,12 euro per maand bij.

Investering in toekomst

In het hoger onderwijs wordt door een groter deel studenten bijgeleend, namelijk 53,6 procent. Slechts 30,6 procent van de mbo-studenten leent geld bij. Ook lenen hbo’ers hogere bedragen, namelijk 477 euro per maand tegenover 330,26 euro bij mbo’ers.

Het Nibud maakt zich geen zorgen over de grote schuld die uitstaat. "Het is een investering in je toekomst. Zolang je maar niet onnodig veel geld leent, is het goed af te lossen. Je moet niet extra bijlenen om elke avond in de kroeg te kunnen staan of voor vakantie."

'Zorgen om hoge schuld'

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maakt zich grote zorgen om de oplopende schuld. "De totale studieschuld stijgt momenteel, en gaat met de invoering van het sociaal leenstelsel nog harder oplopen", zegt een woordvoerster.

Volgens de LSVb is het afschaffen van de basisbeurs een slechte keuze geweest. "Geld lenen wordt de norm. En vervolgens zit je 35 jaar vast aan die schuld. Daar maken wij ons echt zorgen over."

Kwaliteit

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sluit zich aan bij de mening van de LSVb. "Wij zien daarnaast dat er nog niet voldoende wordt geïnvesteerd in de beloofde verbetering van de kwaliteit van het onderwijs", zegt een ISO-woordvoerster.

Met het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de basisbeurs, moet een kwaliteitsimpuls in het onderwijs worden bereikt. Omdat het geld niet direct vrijkomt, moeten universiteiten nu al investeringen doen in kwaliteitsverbetering. Volgens het ISO gebeurt dat nog niet zoals bij elke instelling in het vooruitzicht werd gesteld.

"Universiteiten zeggen dat ze geld steken in de verbetering van het onderwijs, maar wij horen vanuit onze achterban andere geluiden."