Amsterdam gaat alle boetebesluiten die te maken hebben met uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 herzien. De boetes waren destijds gebaseerd op de Fraudewet maar die bleek veel te streng. 

Daar de strenge hantering van de wet bleken boetes in sommige gevallen niet terecht of te hoog.

De in 2013 ingevoerde Fraudewet moest fraudeurs aanpakken zodat sociale voorzieningen terechtkomen bij mensen die ze het hardst nodig hebben. Maar na een rechterlijke uitspraak en scherpe kritiek van de Nationale ombudsman en een paar Kamerfracties, paste het kabinet de wet eind vorig jaar aan.

Bij overtredingen moest meer worden gelet op de ernst van de overtreding, de omstandigheden en op het feit of er expres was gefraudeerd of dat er gewoon een vergissing was gemaakt.

Herziening

Gevolg was ook dat oude boetebesluiten, die nog openstonden doordat er bezwaar tegen was gemaakt, opnieuw werden bekeken. Besluiten die al onherroepelijk waren en dus al waren betaald, hoefden van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, niet alsnog onder de loep.

Maar de gemeente Amsterdam heeft nu besloten ook díe boetes weer te gaan bekijken. Amsterdammers die een onterecht hoge boete hebben gekregen en betaald, krijgen dat bedrag terug. In totaal herziet de gemeente in de komende tijd 467 boetebesluiten. De totale kosten, inclusief het terugbetalen, kunnen oplopen tot ongeveer 1 miljoen euro.

Asscher

Minister Asscher gaat akkoord met de terugbetaling, maar maar hij vindt het wel raar dat de gemeente naar hem komt met de rekening van deze operatie.

Gemeenten kunnen zelf besluiten om terug te komen op hun eigen boetes, aldus Asscher. "Die boetes hebben ze zelf geïnd, dus het is op z’n minst merkwaardig dat ze een onverplichte terugbetaling bij het Rijk in rekening willen brengen."

Oproep

Meer gemeenten gaan de boetes herzien. De Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart roept met een tiental andere wethouders uit het land minister Asscher op om gemeenten daarvoor te compenseren.

Dat er inmiddels soepeler met de wet wordt omgegaan is goed, maar het wringt wel voor mensen die onder de oude wet onterecht hoge boetes kregen en hebben betaald. 

"Als de overheid een fout maakt, dient zij die ook te corrigeren.'' Dat schrijft Vliegenthart maandag in een open brief In NRC Handelsblad. "Het zou minister Asscher sieren wanneer hij gemeenten financieel in staat stelt met terugwerkende kracht uitkeringsgerechtigden die onbewust een fout hebben gemaakt, te compenseren voor de onterecht torenhoge boetes die zij hebben gekregen", aldus Vliegenthart.