Twee op de vijf gepensioneerden leven soberder dan voordat zij met pensioen zijn gegaan.

Dat meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van een onderzoek onder 1.022 niet-gepensioneerden en 209 gepensioneerden.

De helft van de ondervraagde gepensioneerden krijgt nu minder pensioen dat ze van tevoren hadden verwacht. Een op de drie ontvangt nu te weinig de levensstandaard van voor de pensionering voort te zetten.

De gepensioneerden zeggen minder vaak met vakantie en minder uit te kunnen gaan dan voorheen. Zo’n 7 procent van de gepensioneerden heeft een bijbaan genomen om het pensioen aan te vullen.

Zorgen

Van de ondervraagden maakt 40 procent zich zorgen over het pensioen. De helft denkt niet genoeg te ontvangen om na pensionering op dezelfde voet verder te kunnen leven.

Niet alleen 50-plussers maken zich druk, ook 40 procent van de 18- tot 35-jarigen heeft zorgen over het pensioen. Toch blijkt dat 81 procent van de ondervraagden zich niet of nauwelijks in het pensioen verdiept.

AOW

Twee derde voorspelt straks minder AOW te ontvangen dan momenteel wordt uitgekeerd. Daarnaast verwacht de helft dat het aanvullende pensioen lager zal uitvallen dan nu wordt verwacht.

Drie kwart van de ondervraagden weet niet goed hoe hoog de AOW-uitkering is die gepensioneerden nu ontvangen. Gemiddeld denken ze dat zij een bedrag van 811 euro per persoon krijgen.

In werkelijkheid is het netto AOW-bedrag zonder heffingskorting vanaf 1 juli 852,89 euro voor alleenstaanden en 587,93 euro voor samenwonende AOW’ers. Met heffingskorting komen de bedragen uit op respectievelijk 1.059,56 euro en 730,18 euro.