Werkende Nederlanders met lagere inkomens en middeninkomens profiteren het meest van de belastingmaatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag heeft voorgesteld. Sociale minima en AOW'ers gaan er in koopkracht niet of nauwelijks op vooruit.

Dat blijkt woensdag uit een Kamerbrief van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Onder sociale minima vallen huishoudens die van een uitkering moeten rondkomen. 

Werkenden gaan er in doorsnee 2 procent op vooruit. Tweeverdieners krijgen er gemiddeld 1,75 procent bij. Alleenstaanden gaan er 0,5 procent op vooruit en alleenverdieners 1,25 procent. 

Het besteedbaar inkomen van uitkeringsontvangers en mensen die alleen AOW ontvangen, blijft gelijk. Voor alleenstaande gepensioneerden die jaarlijks een zelf opgebouwd pensioen van 10.000 euro ontvangen, stijgt de koopkracht licht met 0,25 procent.

Gemiddeld gaan alle huishoudens er met 1,25 procent op vooruit. En het besteedbaar inkomen van mensen met kinderen (uitgezonderd gepensioneerden) stijgt met 2 procent. Voor mensen zonder kinderen geldt een koopkrachtstijging van 1,75 procent.

Werkenden

"De lastenverlichting is vooral gericht op de werkenden met lagere en middeninkomens om de arbeidsparticipatie maximaal te stimuleren", licht Wiebes toe. Met de maatregelen wil hij werken aantrekkelijker maken.

"Het loonkostenvoordeel voor werkgevers bij het aannemen van mensen met een lager inkomen wordt niet zichtbaar in de koopkracht, maar leidt tot hogere werkgelegenheid voor deze groep."

De cijfers hebben alleen betrekking op maatregelen die Wiebes heeft omschreven in een eerdere brief. Het gaat dan om de aanpassingen die het kabinet sowieso wil doen. 

Maatregelen

Daaronder vallen de verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor werkende ouders, de kinderopvangtoeslag en de arbeidskorting voor inkomens tot 50.000 euro.

En daarnaast ook de verlaging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf, een verhoging van het bedrag waarvoor het hoogste belastingtarief gaat gelden en de volledige inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting.

Indicatie

Wiebes benadrukt dat de woensdag gedeelde cijfers slechts een indicatie zijn. Het kabinet heeft alleen op hoofdlijnen een combinatie van maatregelen opgesteld.

De samenstelling van het uiteindelijke pakket is afhankelijk van de steun van oppositiepartijen en de budgettaire ruimte van het kabinet. De maatregelen zullen pas door het Centraal Planbureau worden doorgerekend als er een definitief pakket ligt.

Wiebes debatteert woensdag met de kamer over de herziening van het belastingstelsel.