Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,2 procent gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. Het beschikbaar inkomen is nu voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal op jaarbasis gestegen. 

De voor inflatie gecorrigeerde inkomsten van huishoudens na aftrek van belastingen en premies vormen samen het reëel beschikbaar inkomen. Onder meer loon, winst, sociale uitkeringen, pensioen, rente en dividend tellen mee voor dit inkomen.

De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door loonstijgingen in het eerste kwartaal van 1,5 miljard euro. Met name cao-lonen zijn gestegen. De sociale uitkeringen stegen met in totaal 850 miljoen euro, onder meer door een verdere groei van het aantal pensioenuitkeringen.

Belastingen

Het beschikbaar inkomen werd flink gedrukt door de belastingen en sociale premies. In het eerste kwartaal van dit jaar werd daar 1,6 miljard euro meer aan besteed dan in het eerste kwartaal van 2014. Dat werd vooral veroorzaakt door een toegenomen belasting op inkomen.

Normaal gesproken heeft inflatie een negatief effect op het reëel beschikbaar inkomen. Maar doordat de inflatie op een laag niveau ligt, was het effect hiervan gering.

Besparingen

De zogenoemde besparingen van huishoudens zijn in het eerste kwartaal op 1 miljard euro uitgekomen. Dat is iets meer dan een jaar eerder. Dit is het bedrag dat van het beschikbaar inkomen na consumptie overblijft.

Volgens het CBS zijn de besparingen voortdurend gegroeid. Zelfs op momenten dat de inkomens daalden, werd er gespaard.

Vanwege de onzekerheid over de economie en de malaise op de woningmarkt waren huishoudens voorzichtig met hun uitgaven. Het is onduidelijk of deze besparingen blijven groeien nu het economisch iets beter gaat, aldus het CBS.