Hoewel ziekenhuisrekeningen begrijpelijker zijn geworden, hebben consumenten maar weinig begrip voor de "onbegrijpelijk hoge kosten bij kleine ingrepen." 

De Consumentenbond pleit daarom, in navolging van de Nationale Ombudsman, voor een ander declaratiesysteem voor dit soort behandelingen met reële tarieven.

"Consumenten pikken het niet dat zij voor eenmalige bezoekjes aan het ziekenhuis of voor kleine verrichtingen torenhoge bedragen moeten betalen", aldus de bond.

Eenvoudiger

Vanaf volgend jaar komt wel op de ziekenhuisrekening te staan of het om een lichte, middelzware of zware behandeling gaat. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte hierover afspraken met ziekenhuizen en verzekeraars.

Ook het soort behandeling, de datum en diagnose komen "in begrijpelijke taal" op de rekening te staan. De NZa, ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben twee jaar gewerkt aan het duidelijker maken van de rekeningen.

De maatregelen volgden op klachten dat patiënten niet goed konden controleren of de nota overeenkomt met de behandeling die ze hebben gehad.