De schaduw van de woekerpolisaffaire zit het herstel van met name levensverzekeraars dwars. 

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) naar aanleiding van de Financiële Risicorapportage 2015. 

De onzekerheid over nieuwe claims en de onduidelijkheid over de omvang van eventuele compensaties hangen volgens het CPB als een schaduw boven de sector.

Het planbureau stelt dat levensverzekeraars een beperkte mogelijkheid hebben tot herstel. Net als bij pensioenfondsen zorgt de lage rente voor waardedaling van verplichtingen van levensverzekeraars ten opzichte van de waarde van beleggingen in obligaties.

De premie-inkomsten dalen, maar daartegenover valt een evenredige kostenbesparing nauwelijks te realiseren, meent het CPB. Ook herstel door middel van schaalvergroting lijkt lastig.

Gematigd herstel

Volgens het rapport zit de economie van Nederland en ook Europa op een pad van gematigd herstel. De onzekerheid over de gezondheid van het Europese bankwezen is weggenomen. ''De situatie in Griekenland blijft zorgelijk, maar de financiële markten reageren vooralsnog minder extreem dan in 2012", aldus het planbureau.

Wel neemt door strengere regels voor de financiële sector het risico van schaduwbankieren toe. Het CPB benadrukt daarnaast dat een ''langdurig ruim monetair beleid" de prikkel voor overheden wegneemt om te hervormen. Het CPB verwacht dat de beursgang van ABN AMRO de structuur van de Nederlandse sector zal veranderen. Dat zal de efficiëntie van de sector ten goede komen.

De jaarlijkse risicorapportage van de financiële markten wordt op verzoek van de Tweede Kamer sinds 2012 door het CPB opgesteld.