ABN Amro biedt klanten een extra optie waarmee zij hun restschuld kunnen meefinancieren in een nieuwe hypotheek.

Dat maakt de bank woensdag bekend.

Nieuwe en huidige klanten kunnen voortaan een eerder met consumptief krediet gefinancierde restschuld meefinancieren. De wijziging is per juni ingegaan en geldt ook voor klanten van dochterbedrijf Florius.

Het is bedoeld voor consumenten die hun restschuld met een speciale lening zoals een doorlopend krediet zouden afbetalen. Met de verruimde regeling van ABN Amro kunnen zij met de nieuwe hypotheek deze speciaal daarvoor afgesloten lening weer aflossen.

Meefinancieren

Beide hypotheekverstrekkers hebben het klanten eerder dit jaar al mogelijk gemaakt om de restschuld mee te financieren tegen een regulier tarief.

Sinds de start in februari zouden zeshonderd consumenten daarvan gebruikgemaakt hebben. Gemiddeld genomen ligt het bedrag van de restschuldfinanciering rond de 23.000 euro.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag het nieuwe hypotheekbedrag inclusief de restschuld niet hoger zijn dan 115 procent van de marktwaarde van de nieuwe woning.

En de reguliere hypotheek voor de woning zelf moet binnen 103 procent van de marktwaarde blijven.

Dit jaar mogen huizenkopers van de overheid namelijk een hypotheekbedrag lenen tot maximaal 103 procent van de waarde van het huis.

Voor het meefinancieren van restschulden is een uitzondering gemaakt. In dat geval mag het percentage dus hoger uitvallen.