Er zijn in de eerste drie maanden meer mensen in de bijstand bijgekomen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering steeg in het eerste kwartaal met 9.000 naar 443.000.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In alle leeftijdscategorieën steeg het aantal bijstandsuitkeringen. 

Vergeleken met een kwartaal eerder was de stijging iets hoger, maar op jaarbasis neemt de aanwas van het aantal bijstandsuitkeringen af. 

Bijstandsontvangers

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Participatiewet

De toename is volgens het CBS onder andere te wijten aan de invoering van de Participatiewet. Jongeren komen met deze wet minder snel in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Sommige jonggehandicapten komen daardoor in de bijstand terecht. Hoe groot deze instroom is, is niet bekend. 

Verder wordt de stijging ook veroorzaakt door het zogenaamde 'wintereffect'. Mensen komen in dit jaargetijde vaker in de bijstand en komen er minder vaak uit. 

Volgens het CBS laten de cijfers zien dat het herstel op de arbeidsmarkt niet duidelijk terug te zien is in de bijstand. Mensen in de bijstand vinden door de grotere afstand tot de arbeidsmarkt minder snel een baan.