Nederlandse huishoudens hebben in 2013 minder betaald voor hun zorgverzekering dan het jaar daarvoor. Meer huishoudens zagen af van een aanvullende verzekering en verlaagden zo hun zorgpremie.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Van de huishoudens met de laagste inkomens heeft nu meer dan een kwart geen aanvullende verzekering. 

Nederlandse huishoudens betaalden in 2013 gemiddeld 215 euro per maand aan zorgpremie, 4 procent lager dan in 2012.

De daling wordt volgens het CBS veroorzaakt doordat minder huishoudens betaalden voor een aanvullende verzekering. In 2013 was 17 procent van de huishoudens niet aanvullend verzekerd, het jaar daarvoor lag dat nog op 12 procent. Dat verschil is gelijk aan 350 duizend huishoudens. 

28 procent van de huishoudens in de laagste inkomensgroep had geen aanvullende verzekering in 2013. In 2012 lag dat nog op 22 procent. Onder de hogere inkomens lag dat percentage op 14 procent, vergeleken met 9 procent een jaar eerder.

Ruim 25 procent van de jongste huishoudens tot 25 jaar oud had geen aanvullende verzekering. Onder 65-plussers lag dat percentage een stuk lager op 13 procent.

Zorgtoeslag

In 2013 werd 5,1 miljard euro zorgtoeslag uitgekeerd. Dat is ruim een half miljard meer dan in het voorgaande jaar. In totaal werd er aan kleinere groep huishoudens toeslag uitgekeerd, met name aan eenoudergezinnen.

Dat komt vooral door de aangescherpte voorwaarden. Vooral ouderen kregen volgens het CBS als gevolg van deze aangescherpte voorwaarden minder vaak zorgtoeslag. 

Voor de mensen die zorgtoeslag uitgekeerd kregen, was dat voldoende om 41 procent van de zorgpremie te betalen. Huishoudens betaalden in 2013 gemiddeld 215 euro per maand aan zorgpremie.