Het aantal mensen in Nederland met schulden dat zich bij de schuldhulpverlening meldt, is in 2014 toegenomen.

Dat blijkt zondag uit jaarcijfers van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening.

In totaal meldden zich vorig jaar 92.000 mensen voor een hulptraject. Een jaar eerder kreeg de vereniging nog 89.000 aanmeldingen. 

Ook het gemiddelde bedrag dat mensen aan schulden hebben uitstaan steeg. Het bedrag groeide van 37.700 euro in 2013 naar 38.500 euro vorig jaar.

Minimuminkomen

Volgens de NVVK worden mensen met lage inkomens of een uitkering het vaakst getroffen. 87 procent van de mensen in de schuldhulpverlening heeft een minimuminkomen of maximaal een modaal salaris. 

Volgens de vereniging stijgt het aantal minima in de schuldhulpverlening, omdat ondersteundende maatregelen vanuit het Rijk worden afgebouwd.

Vooral de afbouw van de huursubsidie en tegelijkertijd de gemiddelde stijging van de huren zou bij veel mensen tot problemen hebben geleid, aldus de NVVK. 

Toeslagen

Voor zeven op de tien mensen die deelnemen aan het schuldhulptraject geldt dat zij uiteindelijk schuldenvrij worden. Voor 30 procent is dat dus niet zo. Het aantal mensen met zogenoemde 'niet-regelbare schulden' is de afgelopen drie jaar verdubbeld. 

In 2014 ging het om bijna veertienduizend Nederlanders. In 2011 gold het nog voor 6.500 mensen. Vaak heeft deze groep te maken met schulden bij de overheid, zoals een terugvordering van toeslagen. 

Volgens de NVVK stelt de overheid in dit soort gevallen te snel vast dat bijvoorbeeld sprake is van fraude. Hierdoor ontstaan juridische belemmeringen die hulpverlening bemoeilijken.