Volgens de meeste cao's moeten werknemers minimaal 8 procent van het brutoloon aan vakantiegeld ontvangen. Of het uitbetaalde bedrag ook klopt, kunt u hieronder controleren.

"Veel mensen kijken rond deze tijd uit naar hun vakantiegeld. Het is een flink bedrag, je wilt graag weten of het allemaal klopt", verklaart voorzitter Arend van Wijngaarden van CNV Vakmensen.

Maar volgens de voorzitter denken werknemers al snel dat hun loonstrookjes wel kloppen. Hij benadrukt dat ze zelf ook goed moeten blijven opletten.

"Ze zien een ingewikkelde cijferbrij en denken: het zal wel goed zijn. Maar uit ervaring met looncontroles weten we dat er in zo'n 6 procent van de gevallen ergens iets misgaat", aldus Van Wijngaarden.

Om die reden heeft de vakbond een hulpmiddel ontwikkeld waarmee werknemers dat zelf kunnen controleren. Vul hieronder uw gegevens in om te bekijken of u genoeg vakantiegeld heeft ontvangen.

Actie

"Als dat bedrag afwijkt van de calculator, moet je actie ondernemen", stelt Van Wijngaarden. "Dat is dan trouwens vaak ook een signaal dat er meer mis is met het loonstrookje."

Voor sommige sectoren zoals de timmerindustrie (8,25 procent) en de glastuinbouw (8,33 procent) gelden andere percentages. In de sectorspecifieke cao's is terug te vinden welke percentages worden gebruikt voor het berekenen van het vakantiegeld.

Fors minder

Eerder bleek al uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP dat veel werknemers fors minder vakantiegeld krijgen dan in voorgaande jaren. 

Dat heeft te maken met aanpassingen in de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Het vakantiegeld wordt doorgaans in mei of juni uitbetaald.