De Tweede Kamer wil dat werkgevers minder huiverig zijn om mensen in dienst te nemen en daarom moet de verplichting om twee jaar loon door te betalen tegen het licht gehouden worden.

Met name mkb'ers kunnen in de problemen komen als zij werknemers verplicht twee jaar moeten doorbetalen en daarnaast ook weer een nieuwe medewerker moeten betalen.

Het CPB becijferde echter dat de verplichting beperken tot een jaar de overheid 800 miljoen euro kost, omdat mensen meer gebruik zullen maken van overheidsvangnetten.

De VVD stelt daarom voor om de verantwoordelijkheid te verschuiven van werkgever naar werknemer. Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn wil dat werkgevers alleen nog moeten doorbetalen als de ziekte via het werk is veroorzaakt.

Werknemers mogen vervolgens zelf kiezen hoe ze zich voor doorbetaling bij ziekte verzekeren. Volgens haar betekent dit niet dat werknemers extra belast worden, omdat ze in dit nieuwe systeem zelf meer over zullen houden om te besteden.

Noodzakelijk

Volgens Schut behoort Nederland qua ziekteverzuim tot de top van Europa en is het daarom noodzakelijk om mensen zelf meer verantwoordelijkheid te geven.

De PvdA wil op haar beurt dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) met een plan komt om kleine ondernemers te ondersteunen die geconfronteerd worden met loondoorbetaling bij ziekte. "Zonder dat dat ten koste gaat van inkomenszekerheid,  werkgelegenheid of re-integratiemogelijkheden voor de werknemer", aldus Kamerlid Grace Tanamal.

Ook CDA-Kamerlid Pieter Heerma wil dat er snel een oplossing komt voor de kleine werkgevers.

Steven van Weyenberg (D66) deelt de zorgen, maar vindt ook dat werkgevers in de spiegel moeten kijken. "Ze klagen over hoge lasten maar in 80 procent van de cao's ligt loondoorbetaling boven de 170 procent van het inkomen in de eerste twee jaar die sociaal partners en kabinet ooit als maximum hebben afgesproken."

Premie

GroenLinks heeft ook een plan om de kleine ondernemer tegemoet te komen. Kamerlid Linda Voortman stelt voor om voor het tweede jaar ziekte een werkgeverspremie te vragen. 

Het tweede jaar loondoorbetaling wordt dan overgenomen door de Staat. Hele kleine bedrijven hoeven dan alleen in het eerste half jaar de doorbetaling zelf voor hun rekening te nemen.

"We moeten ophouden met doorgeslagen financiële prikkels waar ze niet werken. Tegelijkertijd moeten werknemers gewoon hun inkomenszekerheid en re-integratiemogelijkheden behouden", stelt Voortman.

"De oplossing is dus om loondoorbetaling bij ziekte bij kleine werkgevers deels te collectiviseren. Dan wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen weer in dienst te nemen."

Moeite

Uit onderzoek van Asscher bleek dat 45 procent moeite heeft met de lange doorbetaling bij ziekte. Premier Mark Rutte erkende al eerder dat hoge lasten en regels een rem zetten op ondernemerschap. 

Donderdagmiddag debatteert de Kamer met Asscher over loondoorbetaling bij ziekte.