Dat de AOW-leeftijd versneld omhooggaat, heeft de grootste impact op Nederlanders van rond de zestig jaar.

Daarvoor waarschuwt het informatieplatform Wijzer in geldzaken woensdag.

Op dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

In het huidige tempo zou de leeftijdsgrens pas in 2023 op 67 jaar uitkomen. Maar volgens de nieuwe afspraken is dat al in 2021 het geval.

Na dat jaar wordt aan de hand van de levensverwachting gekeken of de pensioenleeftijd vanwege een verbeterde levensverwachting nog verder omhoog moet. 

Flink later

Omdat de AOW-leeftijd sneller wordt verhoogd, krijgen mensen tussen de 58 en 64 jaar hun AOW-uitkering later. Het kan een maand tot negen maanden schelen. Hoeveel later zij hun pensioen ontvangen, hangt van hun geboorteleeftijd af.

"Vooral mensen die nu tussen de 59 en 62 jaar zijn, moeten er rekening mee houden dat zij flink later dan eerder voorzien AOW krijgen", stelt Wijzer in geldzaken, een initiatief van de het ministerie van Financiën.

Hieronder kunt u uw eigen pensioenleeftijd volgens de nieuwe afspraken berekenen.

Bereken uw AOW-leeftijd

Overbruggingsregeling

De versnelling heeft gevolgen voor iedereen die in de periode van 2016 tot 2024 voor het eerst AOW zou moeten krijgen. Dit geldt voor iedereen die uiterlijk vorig jaar 58 jaar is geworden. Voor Nederlanders die na 31 december 1956 zijn geboren, heeft de wet geen gevolgen.

Omdat niet iedereen nog tijd heeft om zich hierop voor te bereiden, heeft het kabinet een overbruggingsregeling bedacht. De regeling zal gelden voor Nederlanders met een relatief laag inkomen, die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 al gebruikmaken van een vut- of prepensioenregeling.

Deze groep krijgt een uitkering vanaf 65 jaar tot aan de AOW-leeftijd. Iedereen die er niet voor in aanmerking komt, moet een eventueel pensioengat zelf oplossen. Zij kunnen ervoor kiezen langer door te werken, extra te sparen of een deel van hun zelf opgebouwde pensioen eerder uit te laten keren.

Zorgen

Vakbonden hebben hun zorgen geuit over de aanpassingen. De bonden vrezen dat het tot extra krapte op de arbeidsmarkt leidt, omdat er dan mogelijk meer mensen langer door willen werken.

Ook denken de bonden dat veel mensen te maken krijgen met een pensioengat. Een bepaalde groep krijgt immers later pensioen dan verwacht.