Ongeveer een miljoen mensen ontvangen dinsdag hun belastingaanslag. De Belastingdienst is onlangs begonnen met het versturen van de eerste aanslagen inkomstenbelasting.

Dat meldt de fiscus dinsdag.

Iedereen die voor 15 april aangifte heeft gedaan, krijgt voor 1 juli bericht. De Belastingdienst probeert dit ook te realiseren voor iedereen die de aangifte voor 6 mei heeft verstuurd.

Sommige mensen krijgen direct een definitieve aanslag, anderen krijgen eerst een voorlopige aanslag. Vorig jaar kregen 5,5 miljoen mensen direct een definitief bericht. De fiscus verwacht er dit jaar meer te kunnen versturen.

Digitale aanslag

Inmiddels hebben zo'n zeshonderdduizend belastingplichtigen hun digitale aanslag ontvangen via de dienst Mijnoverheid. De digitale aangiften worden in delen verstuurd.

Het is voor het eerst dat mensen de aanslag in hun persoonlijke digitale brievenbus kunnen krijgen. Omdat het nog om een proef gaat, krijgen zij ook een papieren aanslag.

Ook mensen die hun berichtenbox nog niet hebben geactiveerd, kunnen mogelijk een digitale versie ontvangen. De fiscus raadt iedereen aan het eigen account te activeren.

Terugbetalen

Mensen die nog geld van de Belastingdienst terugkrijgen, zullen dit op of rond de datum van het aanslagbiljet op de eigen rekening ontvangen.

In de meeste gevallen zal dit iets eerder zijn dan de genoemde datum, zegt een woordvoerder van de fiscus tegen NU.nl. Dit geldt als het rekeningnummer al bij de fiscus bekend is.

Iedereen die nog inkomstenbelasting of een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) over 2014 moet betalen, krijgt daar eenmalig vier maanden extra voor.

Dit geldt voor alle aanslagen die van 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016 worden opgelegd. Deze termijn komt bovenop de standaard betalingstermijn van zes weken. Dat komt dus neer op ruim vijf maanden.

Mensen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen daarover een brief. Ze hoeven de extra tijd niet aan te vragen.

Inkomensafhankelijk

De langere betalingstermijn heeft te maken met wijzigingen in de belastingregels die niet op tijd verwerkt konden worden. Per 1 januari 2014 zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk geworden. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die een werknemer moet betalen.

Maar bij de voorlopige aanslagen over 2014 is nog geen rekening met deze wijzigingen gehouden. Mensen met een inkomen van boven de 19.645 euro en lager dan 56.496 euro hebben te veel korting gekregen. Zij moeten dus wat terugbetalen of krijgen minder terug dan verwacht. Het gaat gemiddeld om een bedrag van zo'n 150 euro.

Dit jaar hadden particulieren en ondernemers niet één, maar twee maanden de tijd om hun aangifte te versturen. Tot nu toe hebben zo'n 200.000 mensen uitstel aangevraagd voor het doen van hun belastingaangifte. Vorig jaar waren dat er nog 335.000.

Mensen die uitstel hebben aangevraagd, krijgen binnen drie maanden een definitieve of voorlopige aanslag.