Scholen zouden structureel les moeten geven over het omgaan met geld.

Dat vindt ruim drie kwart van de Nederlandse ouders, blijkt dinsdag uit een peiling van platform Wijzer in geldzaken.

Ook leerkrachten zelf vinden dat les over geld een structureel onderdeel van het onderwijsprogramma zou moeten worden. Van de bijna vijfhonderd ondervraagde leraren die lesmateriaal van het platform hebben besteld, vindt 79 procent dit een goed idee.

Verder blijkt dat kinderen die op school over geldzaken leren, daar ook thuis eerder met hun ouders over praten.

Van de kinderen die aan de campagne Week van het geld hebben meegedaan, heeft 23 procent er daarna vragen over gesteld aan een ouder. Onder de kinderen die niet hadden meegedaan, was dat percentage 7 procent. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen heeft dit jaar via school aan de lesweek meegedaan.

Vroeg zelfstandig

Het platform benadrukt dat jongeren al vroeg zelfstandig zijn. "Als ze achttien worden, worden ze geacht zelfstandig financiële keuzes te kunnen maken. Het aanleren van verantwoord financieel gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium is daarom essentieel."

Wijzer in geldzaken pleit er dan ook voor financiële educatie een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. "Leren omgaan met geld zou een thema moeten worden dat meerdere vakgebieden aan elkaar verbindt."

Modernisering

De aanbeveling is gericht aan het Platform Onderwijs2032 dat momenteel onderzoekt hoe het onderwijs in Nederland gemoderniseerd kan worden.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën waarin onder meer betrokkenen uit de financiële sector, de wetenschap en het onderwijs meedenken over het bevorderen van financieel gedrag in Nederland.