Huurders van sociale huurwoningen kunnen bij de Woonbond controleren of hun huurverhoging per 1 juli volgens de regels is.

Huurders kunnen dit vanaf donderdag controleren op de site van de belangenvereniging.

Veel huurders van sociale huurwoningen hebben in de afgelopen maand van hun verhuurder gehoord hoe hard de huur deze zomer omhoog zal gaan.

Het is het derde jaar op rij dat de huren harder mogen stijgen dan de inflatie (1,5 procent). Corporaties en andere verhuurders mogen het percentage aanpassen aan het inkomen van de huurder.

"Met de introductie van deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn de wettelijke regels erg ingewikkeld geworden", stelt de Woonbond. Als de verhoging niet volgens de regels is, kan het volgens de vereniging lonen om bezwaar te maken.

Percentages

Per inkomensgroep geldt een ander maximumpercentage. Voor gezamenlijke inkomens tot 34.229 euro mogen de huren met maximaal 2,5 procent stijgen. Voor middeninkomens tot en met 43.786 euro geldt een maximum van 3 procent. Alle inkomens daarboven kunnen een huurverhoging van maximaal 5 procent krijgen.

Daarbij wordt gekeken naar het inkomen in 2013. Maar als het huishoudinkomen ondertussen is veranderd, kan dat invloed hebben op de huurverhoging.

Ook mag de huurstijging niet leiden tot een hogere huurprijs dan volgens het puntenstelsel is toegestaan. Verder moet de huurder uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum over de huurstijging geïnformeerd zijn.

Bezwaar

Huurders kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging. De brief moet dan wel voor de ingangsdatum bij de verhuurder binnen zijn. 

Als de verhuurder geen ander voorstel wil doen, dan kan de huurcommissie hier op verzoek een uitspraak over doen.

Een huurder kan ook bezwaar maken door alleen het oude huurbedrag over te maken. Zij moeten uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum een aangetekende brief van de verhuurder krijgen, waarin gevraagd wordt of de huurder alsnog akkoord wil gaan. 

Als de huurder niet akkoord gaat, moet de huurder zelf naar de huurcommissie stappen. Dat moet uiterlijk vier maanden na de voorgestelde ingangsdatum gebeuren.

"Wanneer een huurder geen bezwaar aantekent en de huurverhoging van 1 juli betaalt, dan is er na 1 juli niets meer aan te doen", waarschuwt de Woonbond.