Consumenten hebben vorig jaar minder geklaagd over financiële diensten bij het Kifid.

Dit blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag 2014 van het Kifid.

Het klachteninstituut financiële dienstverlening ontving 7.095 klachten. Dat zijn er 323 minder dan in 2013.

Het aantal ontvangen klachten was gelijk aan dat van 2012. In 2013 was nog sprake van een toename van 3 procent tot 7.318 klachten.

Verdubbeld

Sinds zijn oprichting in 2007 heeft het financiële klachteninstituut zo'n 53.000 klachten binnengekregen. Het aantal is op jaarbasis bijna verdubbeld.

Kifid denkt dat het hogere aantal klachten in de afgelopen jaren zeker verband houdt met het zware tij in de financiële dienstverlening. Maar in welke mate dit het geval is, valt moeilijk vast te stellen. ''Een rol speelt zeker de grotere media-aandacht en de aanzienlijk toegenomen naamsbekendheid van Kifid.''

Niet in behandeling

Ongeveer een derde van de ingediende klachten neemt het klachteninstituut niet in behandeling. Een belangrijke oorzaak is dat de consument verzuimd heeft om de klacht eerst bij zijn financiële dienstverlener aan te kaarten.

Pas als deze poging niet slaagt, staat de weg naar het Kifid open. Samen met de brancheorganisaties blijft Kifid werken aan het verder terugdringen van niet-behandelbare klachten.