Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Koffer

'Veel werknemers krijgen fors minder vakantiegeld'

Veel werknemers krijgen eind mei fors minder vakantiegeld dan zij in voorgaande jaren hebben ontvangen.
Door NU.nl

Dat stelt salarisdienstverlener ADP donderdag op basis van eigen berekeningen.

Dit jaar wordt bij de uitkering van bijzondere beloningen rekening gehouden met de afbouw van heffingskortingen. Er blijft dan netto minder over van het vakantiegeld. 

De heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk gemaakt en worden in stappen afgebouwd. Per 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner.

Met name hogere inkomens zullen minder vakantiegeld op hun rekening krijgen. Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen (bruto 3.993 euro per maand), houden netto 242 euro minder over. 

Bijzondere beloningen

Voor hen geldt dat zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting lager uitvallen. Daardoor wordt er geen 42 procent, maar ruim 48 procent op bijzondere beloningen ingehouden.

Iemand die bruto 6.655 euro per maand verdient, ontvangt netto 256 euro minder vakantiegeld. En inkomens van twee keer modaal (5.324 euro) missen 204 euro aan vakantiegeld.

Iemand met een modaal inkomen van 2.662 euro, ontvangt 59 euro minder vakantiegeld. Mensen met een minimumloon van 1.502 euro gaan er niet op achteruit. Dit geldt ook voor werknemers met een maandloon van 7.986 euro.

Vakantiegeld 2015

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Inkomensafhankelijk

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die een werknemer moet betalen. Sinds vorig jaar zijn de arbeidskorting en de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk.

"Het inkomensafhankelijk maken van de heffingskorting is in feite een belastingverhoging, die op een andere manier wordt gepresenteerd", zegt manager Dik van Leeuwerden van het kenniscentrum van ADP.

Bij de belastingaangifte over 2014 hebben veel werknemers al te maken gekregen met de afbouw van de heffingskortingen. Ze krijgen minder terug van de Belastingdienst of moeten iets terugbetalen.

Deurmatmoment

"Het zwaarder belasten van het vakantiegeld moet het vervelende 'deurmatmoment' voor 2016 voorkomen. Daarom wordt er in tegenstelling tot 2014 bij bijzondere beloningen nu wel rekening gehouden met de afbouw in heffingskortingen", stelt ADP.

Toch denkt de salarisdienstverlener dat niet iedereen aan dat zogenoemde deurmatmoment kan ontkomen. Dat komt doordat sommige werkgevers bij het berekenen van salarissen gebruikmaken van een voordeelregel voor bijzondere beloningen.

De beloningen zoals het vakantiegeld worden bij het normale loon opgeteld. Daarover wordt dan de loonbelasting geheven. Daardoor kan het meevallen met de daling van het vakantiegeld. Maar de werknemer moet het bedrag mogelijk later alsnog via de inkomstenbelasting terugbetalen.

Aanbevolen artikelen