Het Europese Hof van Justitie vindt dat de nationale rechters moeten bepalen hoeveel en welke informatie financiële instellingen moeten geven bij het verstrekken van woekerpolissen.

Dat maakt het Europese Hof van Justitie, de hoogste rechtelijke instelling van de Europese Unie, woensdag bekend.

Het Hof deed uitspraak in een zaak tussen een Nederlandse man die zegt dat Nationale-Nederlanden (NN) hem te weinig informatie heeft verschaft bij het afsluiten van de verzekering Flexibel Verzekerd Beleggen, ook wel aangeduid als woekerpolis.

De klager vindt de kosten die in rekening zijn gebracht voor de polis en de premies voor het overlijdensrisico voor de beleggingsverzekering te hoog.

Aanvullende regels

NN heeft altijd volgehouden zich aan de Europese regels te houden, maar de klager vindt dat in Nederland ook aanvullende regels voor verzekeraars gelden, zoals zorgplicht en de redelijkheid en billikheid. De Nederlandse rechter heeft aan het Europese Hof van Justitie gevraagd of deze "ongeschreven regels" van het Nederlands recht ook hier van toepassing zijn.

Het EU-hof stelt nu dat deze regels ook kunnen gelden. Met één kanttekening: dat de verzekeraar wel met een voldoende mate van voorspelbaarheid moet kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken.

Procederen

Partijen kunnen nu weer bij de nationale rechter procederen of verzekeraars bij de verstrekte woekerpolissen aan hun informatieplicht hebben voldaan.

Er werd lang uitgekeken naar deze uitspraak. Vorig jaar juni gaf een generaal-advocaat van het Europese Hof de klager gelijk dat NN in gebreke bleef bij de informatievoorziening. Het Europese Hof gaat nu veel minder ver dan het niet bindend gegeven advies van de generaal-advocaat.

Reacties

Advocaten verbonden aan de Stichting Woekerpolisproces stellen dat de uitspraak niet alleen polishouders van NN helpt, maar ook gedupeerden bij alle andere verzekeraars. 

Volgens NN bevestigt het vonnis dat bovenop Europese regels voor de informatievoorziening aan klanten met een levensverzekering, alleen aanvullende normen mogen gelden die duidelijk omschreven staan in nationale wetgeving. 

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaat partijen die betrokken zijn bij lopende klachtprocedures over beleggingsverzekeringen vragen of de uitspraak in hun zaak aanleiding geeft voor een verandering of aanvulling van hun standpunt.

Het Kivid zal de partijen binnen twee weken berichten over de daarbij te volgen procedure en geldende termijnen. 

Compensatie

Volgens de Consumentenbond brengt de uitspraak extra compensatie voor gedupeerde klanten van verzekeraars een stuk dichterbij.

''Het Hof oordeelt dat Nationale-Nederlanden zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het klachteninstituut Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan", zegt Consumentenbond-directeur Bart Combée.